Administrationen er en tværgående serviceafdeling, som løser drifts- og udviklingsopgaver på Regionshospitalet Randers.

Administrationen fungerer som stabsfunktion for hospitalsledelsen, yder rådgivning og bistand til afdelingsledelserne og servicerer hospitalets ansatte og brugere på en række forskellige områder.

Værdier i Administrationen

Enheder i Administrationen

Udover de nævnte enheder er ansatte i hospitalets forskningsenhed også en del af Administrationen.

Kontaktinformation

Administrationen
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 70
8930 Randers NØ
Tlf.: 7842 0105