I terapien inddrages regionens værdier (dialog, dygtighed og dristighed) med henblik på at opnå
• sammenhængende patientforløb,
• indsats af høj faglig kvalitet
• løbende udvikling af de terapeutiske behandlingsmetoder
• en god arbejdsplads med fokus på det psykiske arbejdsmiljø og med mulighed for kompetenceudvikling, såvel personligt som fagligt.

Terapien har en bred samarbejdsflade på og uden for hospitalet.

I de behandlingsforløb, hvor det er relevant for patienten, samarbejdes der med patientens bopælskommune.

Samarbejdet mellem hospital og kommune sker med udgangspunkt i de lokale sundhedsaftaler, og der foregår løbende en udvikling af praksis.

Der foregår et kontinuerligt samarbejde i Region Midtjylland med henblik på standardisering af genoptræningstilbud.