Der er i afsnittet ansat 28 fysioterapeuter, 10 ergoterapeuter og hjælpepersonale.

På Fysio- og Ergoterapien på Grenaa Sundhedshus arbejder to fysioterapeuter og én ergoterapeut.

Afsnittet er klinisk uddannelsessted for ergoterapeutstuderende i 3. og 4. semester, og for fysioterapeutstuderende i alle 7 semestre.

Læs mere om ergoterapeutuddannelsen og fysioterapeutuddannelsen i Aarhus.

Fysio- og Ergoterapien har to fysioterapeuter og en ergoterapeut ansat som kliniske undervisere.