Terapiens overordnede opgave er at indgå i patienternes behandlingsforløb med de fysio- og ergoterapeutiske ydelser, som er et led i hospitalsbehandlingen.

Terapeuternes indsats består i
• terapeutisk undersøgelse, udredning, vurdering og test
• behandling og genoptræning efter sygdom med henblik på at opnå tidligere funktionsniveau eller det bedst opnåelige med størst mulig livskvalitet
• vejledning og instruktion af patienter, pårørende og andet sundhedsfagligt personale
• udarbejdelse af genoptræningsplaner

Fysio- og ergoterapeuter indgår i særlig teamindsats på intensivt afsnit med henblik på at sikre tidlig og tilpasset indsats til patienter med forventet længerevarende indlæggelse.