Den centrale fysio- og ergoterapi er et tværgående afsnit organiseret under Kirurgisk Fællesafdeling.

Fysio- og ergoterapeuterne varetager behandlingsopgaver og genoptræning på samtlige kliniske afsnit på hospitalet, hvor de indgår i et tæt samarbejde med øvrige faggrupper.

Desuden varetager terapien specialiseret ambulant genoptræning jævnfør Sundhedsloven.

Kontaktinformation

Fysio- og Ergoterapien
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 54
Indgang  gå til
8930 Randers NØ

telefon 78 42 19 80

kort Kort over hospitalet

Fysio- og Ergoterapien
Grenaa Sundhedshus
Kløvervang 71, stuen
8500 Grenaa

telefon 78 42 19 89